Benvingut a www.lagorahotel.com. Aquest llo web té per objete facilitar al públic en general informació sobre l’empresa Majosar Cuina, S.L. i els serveis que ofrereix.

El titular dels drets de propiedad intelectual i el responsable del fitxer de dades i del seu tractament recollides a través d’aquest lloc web és:
Majosar Cuina, S.L., amb domicili a
C/ Sor Piedad de la Cruz, 3 – 46880 Bocairent (València)
NIF: B-97264931

PROPIETAT INTELECTUAL
La propietat intelectual de tot el contingut d’aquest lloc web, correspon a Majosar Cuina, S.L. excepte en el cas que s’indique expressament un altre titular. Es prohibeix la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d’aquesta web sense autorització expressa i por escrit.

CONTINGUTS
La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc i implica l’acceptació de totes les disposicions incloses en aquesta Nota Legal. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. La funció dels enllaços d’aquest lloc és exclusivament la d’informar a l’usuari per a complementar els continguts, pel que Majosar Cuina, S.L. no es fa responsable del contingut d’altres webs a les que puga enllaçar.

RESPONSABILITAT
L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització del lloc web. Majosar Cuina, S.L. no es  responsabilitza de l’ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d’aquest lloc web, i es reserva les accions legals oportunes per a refer-se dels danys o perjudicis causats a conseqüència de l’ús  inapropiat o il·legal de la web.

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES
Majosar Cuina, S.L. es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la pàgina web en aplicació d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, a les finalitats indicades al formulari que l’usuari emplene i mai seran cedides a terceres persones. En tot cas, l’usuari tindrà dret a accedir, rectificar i/o cancel·lar les seues dades dirigint-se per escrit a:
Majosar Cuina, S.L., C/ Sor Piedad de la Cruz, 3 – 46880 Bocairent (València), o per correu electrònic a: info@lagorahotel.com

REALITZACIÓ WEB
La creació d’aquest lloc web és obra d’ALESC Comunicació.