IMPORTANT – COVID19

Per la seua seguretat, l’informem de les mesures que pren la nostra empresa i de les recomanacions que han de seguir els nostres clients.

El nostre protocol

 • ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS
  Els nostres allotjaments tenen accessos individuals i els clients només comparteixen les zones enjardinades o de pas.
 • INFORMACIÓ PER A AFECTATS
  Disposem d’informació detallada de centres de salut i hospitals propers (amb adreça, telèfon i horari d’atenció).
 • INFORMACIÓ EN FORMAT DIGITAL
  Disposem de material sobre serveis i recursos turístics de la nostra comarca en format digital, per evitar el contacte amb materials físics.
 • PROTOCOL D’ACTUACIÓ
  Comptem amb un protocol de desinfecció per aplicar de forma immediata si es detecta algun cas sospitós que hagi estat transferit a centre de salut.
 • DISMINUCIÓ D’AFORAMENT PER SEGURETAT
  Hem disminuït significativament el nostre aforament permès, per evitar aglomeracions i aconseguir que la seva estada sigui més segura.
 • PERSONAL FORMAT
  Hem preparat als nostres empleats perquè evitin el contacte directe amb el client i li hem format sobre bones pràctiques per prevenir contagis pel covid19.
 • PANY AMB CODI
  El nostre allotjament disposa de panys per codi per a l’accés a l’allotjament, de manera que evitem el lliurament de claus i el contacte necessari per a això.
 • EVITEM AGLOMERACIONS
  Gestionem l’accés dels nostres clients perquè no es produeixin aglomeracions i cues, per tal d’evitar el contacte entre ells.
 • PRÀCTIQUES DE NETEJA
  L’allotjament ha estat perfectament ventilat i desinfectat perquè la seva estada sigui segura. Hem posat especial cura en la desinfecció de poms, manetes, aixetes i llocs i objectes que puguin haver estat objecte de manipulació.
 • ÚS DE OZÓ
  En la neteja i desinfecció utilitzem dispositius de purificació d’aire de OZÓ, cada vegada que un client abandona l’allotjament / estada (checkout).
 • PROTECCIÓ DURANT LA NETEJA
  Tot el personal que entri a les estades, inclòs el personal de neteja, està obligat a portar mascareta i guants.
 • ZONES COMUNS
  Les zones comunes es netegen i desinfecten cada dia.
 • A DISPOSICIÓ DEL CLIENT
  Comptem amb solucions hidroalcohòliques i / o desinfectants per facilitar als clients que ho necessitin.
 • SOLUCIONS DESINFECTANTS A LES ZONES COMUNES
  Hem col·locat solucions hidroalcohòliques i / o desinfectants de mans en zones públiques per a l’ús dels nostres clients.
 • ASSIGNACIÓ D’ESPAIS
  Comptem amb assignació d’espais comuns amb indicacions específiques perquè els nostres clients únicament utilitzin les zones que els han estat assignades i, evitar així, el contagi accidental.
 • PAGAMENT SENSE CONTACTE
  Per al pagament dels serveis disposem d’aparells compatibles amb dispositius de pagament a distància (sense contacte algun).
 • NETEJA DEL DATÀFON
  Vam desinfectar i netegem el datàfon després de cada ús.
 • REVISIÓ DE CLIMATITZACIÓ
  Hem augmentat la freqüència d’inspecció i neteja de filtres dels nostres equips de climatització.
 • SISTEMA DE PRECHEKIN
  Disposem del sistema de CHECKIN TOOLS de MisterPlan que permite realitzar el precheckin (alta de dades des del seu domicili), inclou l’escanneig de dades del DNI i PASSAPORT. Açò permet reduir al màxim el temps i el contacte requerit per a l’entrada a l’allotjament.
 • SISTEMA DE CLAUS REMOTES
  Disposem del sistema de CLAUS REMOTES de MisterPlan que està encaminat a facilitar codis d’accés per a l’obertura de claus, el que permet reduir el contacte amb el client i, per tant, la possibilitat de contagis accidentals.