IMPORTANT COVID19

CONSELLS PER AL VIATGER

Aquest manual NO pretén substituir les indicacions establertes per altres organismes, pel que és important seguir en tot moment les instruccions de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Abans de viatjar

Per la seua seguretat i per la de tots, és important que comprobé la seua temperatura i símptomes característics del Covid19 abans d’iniciar el viatge.

Pareu especial atenció als principals símptomes:

  • Febre
  • Cansament
  • Tos seca
  • Dolors o molèsties
  • Congestió nasal
  • Abundant secreció nasal
  • Mal de coll
  • Diarrea

Equip de protecció

Recordeu acudir amb el seu propi equip de protecció personal: mascareta, guants i gel desinfectant i utilitze’l sempre que haja de transitar zones comunes.

Si no disposa de material de protecció personal, pregunteu al nostre personal, li indicarem els llocs més propers on pot adquirir-lo o, si disposem en aquest moment d’existències, nosaltres mateix l’hi podrem facilitar.

A l’arribar a la seua estada no oblide desinfectar els materials de protecció que puguen haver entrat en contacte amb alguna superfície de l’entorn o aliena a la seua estada.

En qualsevol cas és recomanable desinfectar les seues mans amb gel desinfectant a l’entrada i a la sortida de l’allotjament.

Informació del Personal

Treballem per la seua seguretat pel que és important complir les indicacions i advertiments del nostre personal en tot moment. De la mateixa manera ha de comunicar al nostre personal possibles riscos i perills que vostè haja pogut identificar.

Haurà de col·laborar en la facilitació d’informació addicional de caràcter personal que puguem sol·licitar-li, amb motiu de la crisi sanitària, i que estigajustificada per a la detecció d’un possible contagi.

Zones comunes

És recomanable, a les zones comunes o de trànsit, evitar tocar superfícies, excepte aquelles que són d’ús exclusiu. Si té algun dubte al respecte consulte al nostre personal (li podem resoldre qualsevol dubte també per telèfon).

Sempre que es trobe amb una persona aliena a la seua família o allotjament, ha de mantenir una distància de al menys 2 metres de distància. Si han de creuar-se en un lloc estret, haurà de cedir el pas o demanar-li que espere fins que vostè haja passat.

No haurà de compartir objectes amb clients o altres empleats si no és necessari i, en cas de fer-ho, haurà de procedir a la seua desinfecció i la de l’objecte tant abans com després del seu ús.

En tots els casos actue amb la màxima prudència i, en cas de dubte, pregunte al nostre personal. Davant de qualsevol dubte evite prendre qualsevol tipus de risc.

Checkout

A causa dels processos de desinfecció les tasques de neteja requereixen més temps. Per aquest motiu és important que respecten escrupolosament els horaris marcats per al checkout. En fins i tot recomanem que, si és viable, l’avancen en la mesura del possible.